Kullanıcı Sözleşmesi

  • Kullanıcılar, sitemiz hizmetlerinden faydalanırken ve Enerjilisans.com da ki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Enerjilisans.com'un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
  • Enerjilisans.com web sitesinde yer alan her türlü bilgi, veri ve haberlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmez; hata, eksik bilgi ve güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.
  • Enerjilisans.com her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir ve/veya yayından kaldırabilir.
  • Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan işbu site kapsamı bilgiler hiçbir şekil ve surette Enerjilisans.com’nin herhangi bir taahhüdünü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bu kişilere ait olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar, maddi ve/veya manevi kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Enerjilisans.com sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Enerjilisans.com’den talepte bulunulmayacaktır.
  • Enerjilisans.com sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde abone mesajlarını silme, aboneyi servislerden menetme ve aboneliğine son verme hakkını saklı tutar.
  • Enerjilisans.com, abonenin veri iletişim sistemleri ve münhasır donanım ve yazılımlarımdaki her hangi bir teknik sorun ya da uyuşmazlık nedeniyle veri alamaması durumunda sorumluluk kabul etmez.
  • Enerjilisans.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir,iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
  • Enerjilisans.com sitesi üzerinden vereceği hizmeti ücretli veya ücretsiz yapabilir. abonelerine farklı fiyat politikaları uygulayabilir. ilgili veri ve haber kaynaklarının gelecekte kendisinden talep edebilecekleri her türlü ücreti abonelerine yansıtabilir.
  • Enerjilisans.com, kullanıcılarına dağıttığı verinin üçüncü şahışlar ile otomatik olarak paylaşılmasını engelleyici tedbirler alabilir, bu amaçla sistemin de değişiklikler yapabilir.
  • İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.